Alarm për bombë përballë Komisionit Europian

60

Policia belge  marrë ka marrë një njoftimin për bombë në Rue Breydel 42 (përballë Komisionit Europian) . Punonjësve të zyrave ju është ndaluar të hyjnë ose të dalin nga ndërtesat.