Rama: Arsimi parauniversitar sfidë për ne

59

ramaKryeministri shqiptar, Edi Rama, ka zhvilluar një takim në selinë e kryeministrisë me drejtorët e drejtorive arsimore rajonale, ku  ka kërkuar rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe vlerësimin e rolit të mësuesit.

Rama e vuri theksin jo aq në investimet në objekte sesa në rritjen e cilësisë së mësimdhënies, të vazhdimësisë së karrierës së çdo mësuesi, të bashkëpunimit me prindërit dhe mbi të gjitha, në kthimin e shkollave në qendra komunitare.

Kryeministri theksoi më tej se:  “Sfida jonë e madhe është shkolla si qendër komunitare. Dokumenti strategjik është miratuar. Rrjeti i koordinatorëve që do të mbulojë shkollat pilot është ngritur dhe vazhdon intensivisht puna nga ministria për të garantuar mbështetjen e donatorëve. Nga ana tjetër, ky dokument duhet të jetë jo vetëm në disponim të shkollave-pilot, por në të gjitha shkollat e tjera, sepse duam që ky proces të rritet vazhdimisht”.

Kryeministri Rama theksoi se “jemi përballë një sfide, që sa ka filluar për ndërtimin, e kapaciteteve të duhura profesionale në të gjithë sistemin e arsimit parauniversitar”. Po ashtu,ai tha  se “do të investohet në të gjitha shkollat për të ndërtuar platformën e përbashkët dixhitale, për të hedhur themelin e një tranformimi në gjitha skajet e vendit, duke bërë që cilësia e marrjes së informacionit dhe proçesit të mësimdhënies dhe llogaridhënies të jetë mjaft e lartë në gjithë territorin e vendit”.

“Sfida jonë e madhe është shkolla si qendër komunitare dhe dokumenti stradegjik  duhet të jetë jo vetëm për shkollat pilot, por për të gjithë të tjerat. E rëndësishmë është të nënvizohet se në fondin e zhvillimt të rajoneve është akorduar një fond i konsiderushëm për ministrinë e Arsimit”, tha Rama.

“Do të investohet në të gjitha shkollat e Shqiperisë për një platformë diçitale në të gjithë vendin, pasi ky është një projekt, që ne e konsiderojmë një gur themeli për shkollat dhe i ndërtuar në një bazë të qëndrueshme që do të bashkojë jo vetëm njerëzit brenda sistemit, por qeverinë dhe prindërit dhe nxënësit”, deklaroi më tej Kryeministri.

Duke elaburuar përdorimin e teknologjisë. kreu i qeverisë theksoi se “Të dhënat elektronke do të japin mundësinë që të njihen si nxënesit ashtu dhe prindërit.

Kryeministri Rama, ka vlerësuar punën e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve në lidhje me harmonizimin e punës me qeverinë e Kosovës.  “Është bërë një punë e shkelqyer nga ministria për të ecur drejt unifikimit konceptual midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe kjo erdhi pas takimit të përbashkët në  Prizren dhe jemi shumë optimiste dhe në nje kohë të shkurtër do të kemi një korrnizë të përbashkët dhe do të shihet sa produktivitet te lartë do të ketë ky eveniment”, theksoi Kryeministri.

Nërkaq, kreu i qeverisë ka theksuar se shkolla do të ecë përpara duke bashkëpunuar ngushtë me komunitetin. “Është e domosdoshme të përmiresojmë bashkerendimin mes tre paleve, mësues, nxënës e prindër dhe fillimi i një sistemi me prinderit përmes informimit ka nevoej të përmiresohet dhe sistematizohet dhe të ketë në të gjithë vendin një sitem të standartizuar”, thai Rama.