Programi i seancës së sotme parlamentare, tatimi mbi të ardhurat dhe dëmshpërblimit për ish-të dënuarit politik

58

Në seancën e sotme parlamentare pritet të diskutohet dekreti i Presidentit për kthimin për rishqyrtim të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, ku pas diskutimit do të bëhet edhe votimi.

Po ashtu një tjetër projektligj është ai i dëmshpërblimit për ish-të dënuarit politik të regjimit komunist.

Ndërkohë të mbartura për votim janë ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pr/ligji për një ndryshim dhe shtesë në Kodin Rrugor të Republikës.

Këto dy pr/ligj kërkojnë një shumicë prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit.

Ndërsa opozita ashtu si dy javet e kaluar këtë herë ka zgjedhur qytetin e Durrësit ku do të zhvillojë mbledhjen.