Nishani dekreton buxhetin 2014

64

NishaniPresidentit Bujar Nishani ka dekretuar buxhetin e vitit të ardhshëm dhe paketën fiskale.

“D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  DHE DHËNIEN E PËLQIMIT PËR HYRJEN NË FUQI MENJËHERË TË LIGJIT

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe 4 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014”.

Neni 3

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.”