Kontrolli i DPB-së, shkarkohen 5 Kryekomisarë paralajmerim për 4 të tjerë

90

drejtoria-e-burgjeveDrejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njofton, se në vazhdim të masave të marra gjatë kontrolleve të ushtruara së fundmi nga DPBSH përkatësisht në IEVP Rrogozhinë, Durrës, Fushë- Krujë, Vaqarr janë konstatuar sende të paligjshme, si telefona celularë dhe pije alkoolike.

Sa më sipër, në zbatim të përmirësimit dhe rritjes së standardeve të sigurisë në IEVP-të e vendit, nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve janë marrë këto masa administrative:

Largim nga detyra

1. Kryekomisar Arben Haxho, Shef i Ruajtjes së Sigurisë në  Fushë- Krujë

2. Kryekomisar Besim Rama, Shef i Ruajtjes së Sigurisë në  Rrogozhinë

3. Kryekomisar Albert Muça, Shef i Ruajtjes së Sigurisë në Durrës

4. Kryekomisar Behar Bregu, Shef i Ruajtjes së Sigurisë në  Vaqarr

5. Drejtues Bardhyl Lloha, përgjegjës informacioni në DPB

Paralajmërim për largim nga detyra

1. Bardhyl Faskaj, Drejtor i  Vaqarr

2. Astrit Kotaj, Durrës

3. Ramazan Hoxha, IEVP Fushë- Krujë

4. Ferdinand Doksani,  Rrogozhinë

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve shpreh angazhimin e plotë në respektimin e ligjit dhe ruajtjen e sigurisë në sistemin e burgjeve në të gjithë vendin. Kontrollet do të jenë intensive edhe në vazhdim dhe DPB do të jetë rigoroze në dhënien e masave të duhura, për të synuar drejt një sistemi sa më afër standardeve të kërkuara.