Ja kush është avokatja e re e shtetit

74

Alma HickaAlma Hicka është avokatja e re e shtetit. Prezantimi është bërë nga vetë kryeministri Edi Rama në faqen e tij zyrtare në Facebook.

Ndërsa ka bërë një rezyme të formimit profesional të Alma Hickës, Rama thekson se ajo ka marrë pëlqimin e merituar  për të drejtuar avokaturën e shtetit.

“E diplomuar shkëlqyeshëm në Shkollën e Lartë të Magjistraturës pas vendit të parë në rezultatet e kursit përkatës dhe Master në të drejtën civile nga Universiteti i Tiranës, në mungesë të çdo lirie konkurrence e vlerësimi për meritën, Alma Hicka ka vijuar karrierën si gjykatëse e shkallës së parë dhe inspektore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Sot ajo ka marrë pëlqimin e merituar për të drejtuar avokaturën e shtetit, si një tjetër grua në karrierë që merr përsipër barrën e një përgjegjësie të madhe në rrugën e rimëkëmbjes së institucioneve të vendit dhe posaçërisht, si kryembrojtëse e interesit të shtetit shqiptar në shumë fushëbeteja ligjore me individë e sidomos kompani të “mirëarmatosura” me ekipe juridike”, shkruan Rama.