Gjykata Kushtetuese pranon të ngrejë Komision Hetimor për Serverat e tatimeve

50

gjykataGjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike për ngritjen e një grupi hetimor për ndërhyrjet në serverat e tatimeve.

Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare të Gjykatës Kushtetuese,pas shqyrtimit të materialeve është vendosur që të pranohet kërkesa e deputetëve të PD, duke i hapur rrugë kështu ngritjes së komisionit.

Gjykata Kushtetueseve vendosi që të deklaroi të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të vendimit nr. 66, datë 24.12.2013 të Kuvendit të Shqipërisë “Për mosmiratimin e kërkesës së një grupi deputetësh  “Për ngritjen e një komisioni hetimor për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi për administrimin e bazave të të dhënave shtetërore tatimore, si dhe për të njohur dhe verifikuar në thellësi fenomenin e ndërhyrjes dhe bllokimit për disa ditë të sistemeve elektronike tatimore””.

Më datë 17 Dhjetor 2014, deputetë të Partisë Demokratike kërkuan  ngritjen e një komisioni hetimor për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi për administrimin e bazave të të dhënave shtetërore tatimore, si dhe për të njohur dhe verifikuar në thellësi fenomenin e ndërhyrjes dhe bllokimit për disa ditë të sistemeve elektronike tatimore”, kërkesë kjo e cila u rrëzua në kuvend dhe u bë si shkak për lindjen e mosmarrëveshjes së kompetencës, çka solli që deputetët e PD të çonin konfliktin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese.