“Freedom House” fshikullon Shqipërinë

60

Freedom-House-LogoNë raportin më të ri të organizatës  “Vendet në Tranzicion” theksohet se procesi i anëtarësimit në BE ka motivuar reforma të rëndësishme në Ballkanin Perëndimor që sigurojnë një mekanizëm formal për institucione demokratike  dhe ekonomi tregu funksional. Megjithatë ekspertët e “Freedom House” thonë se katër vende Shqipëria, Bosnja  Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia, kanë regjistruar rënie shqetësuese.

Sipas raportit Shqipëria gjatë pesë viteve të fundit ka pasur një imazh pozitiv, por ky trend ndyshoi në vitin 2012.  “Freedom House” thotë se në Shqipëri institucionet kryesore drejtohen nga njerëz pranë qeverisë  dhe se ekziston një kulturë pandëshkueshmërie.  Shqipëria ka pësuar renie në treguesit për qeverinë qëndrore, qeverinë lokale  dhe korrupsionin.

Procesi elektoral ose vota demokratike  është vlerësuar me notën  4.25, shoqëria civile ka një vlerësim 4.25, pavarësia e mediave  me notën 4, qeverisja kombëtare  me notën 5, qeverisja lokale me notën 3.5,  pavarësia e gjuqësorit me notën 4.75 dhe korrupsioni me notën 5.25.

Vlerësimet sipas “Freedom House” janë bazuar në një shkallë nga 1 deri në 7, ku 1 përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7 më të ulët.