Shtëpi të shkatërruara nga tornado në veri të Teksasit

15
Shtëpi të shkatërruara nga tornado në veri të Teksasit. (G.J.McCarthy, Ap/Lapresse)
Shtëpi të shkatërruara nga tornado në veri të Teksasit. (G.J.McCarthy, Ap/Lapresse)