Lista e kandidatëve për drejtor të Drejtorive rajonale arsimore

69

ministria e arsimitMinistria e Arsimit dhe Sporteve ka publikuar listën e kandidatëve që kanë aplikuar për postin drejtues në njërën prej 13-të Drejtorive Rajonale Arsimore në vend.

Testimi me shkrim do të zhvillohet më 11 nëntor, në orën 10:00 në Fakultetin Ekonomik në Tiranë, ndërsa, testimi me gojë do të zhvillohet më 12 nëntor, në orën 10:00 deri në orën 16:00, në ambientet e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve.

 

PËR SHPALLJEN E DATËS, VENDIT DHE ORËS TË TESTIMIT ME GOJË DHE ME SHKRIM PËR KANDIDATËT E PËRZGJEDHUR QË KALOJNË NË FAZËN E DYTË TË KONKURRIMIT

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit në përputhje me nenin 13 të Ligjit Nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”, si dhe pikën 12 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 231 datë 11.05.2000 “Për pranimin në Shërbimin Civil dhe Periudhën e Provës” ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionin:

 

 

1.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tiranë

2.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tiranë – Qark.

3.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Fier

4.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Elbasan

5.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Durrës

6.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Vlorë

7.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Shkodër

8.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Berat

9.     Drejtor në Drejtorinë Rajonale Lezhë

10.  Drejtor në Drejtorinë Rajonale Korcë

11.  Drejtor në Drejtorinë Rajonale Kukës

12.  Drejtor në Drejtorinë Rajonale Dibër

13.  Drejtor në Drejtorinë Rajonale Gjirokastër

 

 

Pas verifikimit paraprak të kandidatëve për pozicionin e mësipërm, të gjithë kandidatët të cilët plotësojnë kushtet për të hyrë në testim janë të lutur të ndjekin procedurën e konkurrimit për kalimin në fazën finale si më poshtë:

 

TESTIMI ME SHKRIM DO TË ZHVILLOHET NË DATËN 11.11.2013, DITËN E HËNË NË ORËN 10.00 NË FAKULTETIN EKONOMIK, TIRANË.

 

TESTIMI ME GOJË DO TË ZHVILLOHET NË DATËN 12.11.2013, DITËN E MARTË, NGA ORA 10.00-16.30, NË MINISTRINË E ARSIMIT DHE SPORTIT.

 

ANKESAT PËR REZULTATET E MË POSHTME TË BËHEN BRENDA DY DITËVE PRANË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT.

Lista e Kandidatëve

 

 

  Lista e kandidatëve

181984107-Lista-e-kandidateve