Athinë fermerë që shpërndajnë fruta dhe perime falas

14
Athinë fermerë që shpërndajnë fruta dhe perime falas para një greve 24 orëshe të sektorit . (Afp)
Athinë fermerë që shpërndajnë fruta dhe perime falas para një greve 24 orëshe të sektorit . (Afp)