Njeriu që kërkon të shesë Hënën

72

henaNëse dikush kërkon të shesë Hënën, ai ndoshta do të gjykohet si  një  mashtrues dhe do të mendohet se veprimtaria e tij është e paligjshme Lunar Embassy Corporation ka shitur parcela toke në Hënë, Mars dhe Venus rreth 3.7 milionë blerësve nga viti 1980 deri sot. Pronari, Dennis Hope, pretendon një autonomi ligjore, duke krijuar administrimin e vet në vitin 2004.

Juristët  nuk bien dakord për pretendimet e tij territoriale dhe mendojnë se janë të pavlefshme. Askush nuk mund të zotërojnë trupat qiellorë në bazë të Traktatit Ekstra Atmosferik themeluar në vitin 1967, në të njëjtën mënyrë si nuk mund të pretendohet pronësia e detit ose Oqeanit (per pjesën e ujërave ndërkombëtar, të paktën).

Hope, ka kërkuar autorizimin e Kombeve të Bashkuara, dhe kurrë nuk ka marrë ndonjë përgjigje: Kjo sipas tij duket si heshtje pa sens. Në çdo rast, “pasuria” i tij nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, as nuk ka nënshkruar Traktatin e 1967 dhe sipas tij pretendimet janë krejtësisht të vlefshme. Traktati sipas Dennis Hope, zbatohet për kombe dhe jo për individë. “Pozita e Qeverisë Galaktike nuk është për tu larguar nga qeveritë e tjera. Unë dua vetëm të pranohet dhe të njihet, në mënyrë që të punoj në mënyrë konstruktive “, tha Hope.

Juristët nuk pajtohen me këtë terminologji: si një qytetar amerikan, Hope duhet t’iu nënështrohet ligjeve të SHBA-së, dhe për këtë arsye edhe Traktatit të nënshkruar nga SHBA.

www.next.com