Një pishinë në hotelin Marina në Singapor

22
Një pishinë në hotelin Marina në Singapor. (Stephen Morrison, Epa/Corbis)
Një pishinë në hotelin Marina në Singapor. (Stephen Morrison, Epa/Corbis)