Ja çfarë duhet të dini për pemët

200

pemet1. Një pemë e vetme e pjekur mund të thithi dioksid karboni në një normë prej 22.7 kg / vit dhe të lëshoj oksigjen të mjaftueshëm në atmosferë për të mbështetur 2 qënie njerezore.

2. Një hektar pemë në vit konsumon sasinë e dioksidit të karbonit ekuivalente me atë të prodhuar nga një makinë mesatare për 41.483 km. Kjo sasi e njëjtë e pemëve gjithashtu prodhon oksigjen të mjaftueshem për 18 njerëz që të marrin frymë për një vit.

3. Një pemë 30m, 18 ” diameter ne bazen e saj, prodhon 2721.5kg oksigjen.

Pra, të jeni të vetëdijshëm për barrën që ju vendosni mbi ekosistemet; reduktoni, ripërdoroni dhe ricikloni, -dhe mos harroni të ruani cdo pemë, sikur ajo të ishte pema e fundit.