Hotel kapsulë në Haikou, Kinë

59
Hotel kapsulë në Haikou, Kinë. Dhomat mund të mbajnë brenda vetëm një person dhe janë te mobiluara me tavolinë që mbyllet, ventilator dhe televizion. (Afp)
Hotel kapsulë në Haikou, Kinë. Dhomat mund të mbajnë brenda vetëm një person dhe janë te mobiluara me tavolinë që mbyllet, ventilator dhe televizion. (Afp)