Gjatë protestave në Bruksel, kundër reformave për pensionet dhe punën

63
Gjatë protestave të sotme në Bruksel, kundër reformave të fundit për pensionet dhe punën Yves Herman, Reuters
Gjatë protestave të sotme në Bruksel, kundër reformave të fundit për pensionet dhe punën Yves Herman, Reuters