Dasmë në një shesh të Turqisë

19
Dasmë në Turqi(Stoyan Nenov, Reuters/Contrasto)
Dasmë në Turqi(Stoyan Nenov, Reuters/Contrasto)