Ahmetaj, ministrive: “Na dërgoni listën e koncesioneve”

46

ahmetajMinistri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes u ka kërkuar sot Ministrive që të dorëzojnë pranë MZHETS, listën e plotë të koncesioneve që ato u kanë dhënë subjekteve, të cilat u përkasin fushave të ndryshme ekonomike.

Ahmetaj u ka bërë thirrje Ministrive që të bëjnë një analizë të plotë e të qartë kontratave të koncesioneve si dhe paketave ligjore e rregullatore që janë pjesë e tyre.

Zyra për shtyp e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka deklaruar se ky vendim ka ardhur si pasojë e ankesave të shumta nga përfaqësuesit e bizneseve që u përkasin sektorëve të ndryshëm ekonomikë.

Një ndër shqetësimet e tyre kryesore qëndron në faktin se këto koncesione të dhëna i kanë klasifikuar bizneset në degë krejtësisht të pabarabarta duke i përqëndruar ato në kushte dominante krahasuar me aktorët e tjerë në treg.

“Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është duke ndërmarrë një hulumtim të të gjitha koncesioneve që janë dhënë vitet e fundit, si institucioni përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e biznesit nga praktikat e pandershme, si dhe palë e interesuara për liberalizimin e tregut dhe përmirësimin e klimës së biznesit, thekson angazhimin e saj për reduktimin e këtyre praktikave dhe për sigurimin e konkurueshmërisë së barabartë të biznesit në çdo sektor” – bën me dije zyra për shtyp.

Në letrën e Ministrit Ahmetaj kërkohet që Ministritë e linjës të identifikojnë edhe praktikat që mund të kenë elementë ekskluziviteti, e që kufizojnë konkurrencën në treg.