Një grua në Kurdistanin iraken, në 26 shtator 2018

27