Në Mumbai, Indi

23
Në Mumbai, Indi. (Vivek Prakash, Reuters/Contrasto)
Në Mumbai, Indi. (Vivek Prakash, Reuters/Contrasto)