Punime në një statujë të Budës(Amphaua,Tailandë) Foto Damir Sagoj, Reutersl

21

thailandia804