Pallate të shkatërruara nga një bombardim ajror në Alep. (Aref Hretani, Reuters/Contrasto)

22

siria804