16 % e të gjithë aplikuesve për azil në BE nga vendet e Ballkanit Perëndimor

59

be16 % e të gjithë aplikuesve për azil në BE për vitin 2012 dhe 2013 erdhën nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në vitet e fundit, pas liberalizimit të vizave për qytetarët e Serbisë, Shqipërisë, Bosnjë Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë, aplikacionet e tyre kanë përfaqësuar vazhdimisht numrat më të lartë të kërkesave për azil.

Sipas Zyrës Evropiane, aplikacionet ishin gati 20.000 në vitin 2008, rreth 60.000 në vitin 2012 dhe mbi 30,000 në gjysmën e parë të vitit 2013 .

Azilkërkuesi nga Ballkani Perëndimor, përbëhet kryesisht nga romët, serbët, maqedonasit dhe shqiptarët.

Qytetarët e Ballkanit Perëndimor përballen me një nga normat më të larta të refuzimit të kërkesave për azil.