Amnesty International : Heqja e dënimit kapital, në botë.

0
Amnesty International, raporton mbi tendencën globale, kundrejt heqjes së dënimit me vdekje, ku vërehet një progres i përgjithshëm në gjithë rajonet e botës. Dënimi...